Skip to main content

In het portal worden geplande groepen en geplande lessen gemaakt. Mogelijk worden daar groepsgebonden lessentabellen aangemaakt en wellicht worden er lessen gekoppeld (binnen afdelingen en/of over afdelingen). Op deze geplande lessen worden ook docenten geplaatst (lessenverdeling). U als roostermaker wilt deze planning in de desktop overnemen om hier vervolgens mee te gaan roosteren.

De planning wordt getoond in het Groepen en Lessen-scherm. U kunt deze planning downloaden. Dat betekent dat er in uw desktopproject "echte" groepen en lessen worden aangemaakt. Inclusief koppelingen, lessentabellen en docenten. Dit realiseert u in verschillende stappen. Deze stappen leggen we in dit hoofdstuk graag uit.

image.png Gegevenscontrole > Onderwijsvraag / Lessen

image.png Beheer > Schoolstructuur > Groepen en Lessen

Algemene informatie

Het scherm van Groepen en Lessen kijkt naar het portal om te weten hoeveel roostergroepen er aangemaakt moeten worden. Bij het openen van het project wordt de onderwijsvraag uit het portal gedownload en getoond in het scherm van Groepen en Lessen. Wilt u de informatie opnieuw ophalen, kies dan voor image.png om de gegevens te verversen. Er staat direct in beeld wanneer de gegevens voor het laatst zijn ververst.

Aan de linkerkant van het scherm staat een paneel dat de verschillen in onderwijs in het portal en de desktop toont:

image.png

Onderwijs (portal):

 • in de kolom 'vak' wordt getoond of er vakken zijn die in het portal of de desktop niet voorkomen
 • In de kolom 'stam' staan verschillen in het aantal stamklassen
 • In de kolom 'grp' ziet u verschillen in het aantal groepen
 • In de kolom 'ltab' worden verschillen in de lessentabel getoond
 • In de kolom 'les' ziet u verschillen in aantal geplande en actuele lessen
 • In de kolom 'doc' ziet u verschillen in de lessenverdeling
 • De kolom 'max' geeft eventuele verschillen in de maximale groepsgrootte weer

image.png

In het rechterdeel van het paneel ziet u :

 • In de kolom 'les' het aantal vakken waar nog lessen ontbreken (geel) of juist overbodig zijn (rood) lessen zijn
 • in de kolom 'doc' het aantal groepen met teveel (rood) of te weinig (geel) docenten
 • In de kolom 'vrm' wordt aangegeven of u zogenaamde vreemde lessen heeft.
 • De kolom 'ggl' geeft aan of er een groepsgebonden (aangepaste) lessentabel is
 • De kolom 'gkp' geeft aan of er op de afdeling gekoppelde lessen voorkomen

In de onderliggende paragrafen laten we u zien hoe u de gegevens in het portal per onderdeel kunt downloaden naar de desktop.

Gepubliceeerd: 17/04/2020