Skip to main content

Verbinding Portal en Desktop

Starten met Zermelo

Een belangrijk onderdeel van de installatie is er voor zorgen dat de software vanuit het Zermelo Portal gestart kan worden. Het starten van de software gebeurt via een Zermelo link. Het starten vanuit het portal is op verschillende manieren aan te zetten. U hoeft slechts één van deze methodes te gebruiken:

  • Via de installer
  • Het portal openen via de software
  • Via het menu "Opties" in Zermelo Desktop
  • Via een script in de installatiemap
  • Via de commandline
  • Via het registry

Software starten via het Portal aanzetten in de installer

U kunt het vinkje aanzetten in de installer:

afbeelding.png

Het portal openen via de software

Als de software wordt gestart vanaf de harde schijf (met een snelkoppeling bijvoorbeeld) dan vraagt deze om het portaladres. Hierna wordt het portal geopend en wordt op de achtergrond deze installatie actief gemaakt voor het portal. Bij daarna klikken op "Start Desktop" start deze installatie van de software dan vanzelf op.

Technisch

Als u een verkeerd portal adres heeft ingevuld kunt u dit aanpassen in het bestand %APPDATA%/Zermelo/Zermelo.eig. Het is ook mogelijk om Zermelo Desktop offline te starten en dit dan onder Opties algemeen aan te passen.

Software starten via het Portal aanzetten in Zermelo Desktop

Als u Zermelo Desktop direct start kunt u in het menu "Opties" kiezen voor "Deze installatie gebruiken voor Zermelo Online": Zermelo_787IyJxte8.png

Software starten via het Portal aanzetten met een script

U kunt het bestand "Deze installatie gebruiken voor Zermelo Portal.cmd" uitvoeren om er voor te zorgen dat de software vanuit het Portal gestart kan worden. explorer_W4YV2bSqef.png

Het kan zijn dat op uw PC dit script niet werkt als u het start vanaf een netwerkschijf. U krijgt dan de melding dat UNC paden niet worden ondersteund. Dit is een beperking van Windows.

Software starten via het Portal aanzetten via de commandline

Het is ook mogelijk om via de command line ondersteuning voor Zermelo: links toe te voegen. In dat geval dient het volgende commando uitgevoerd te worden: "zermelo.exe --register-protocol-handler". U kunt ook een snelkoppeling maken en --register-protocol-handler aan de opdracht uitvoeren (buiten de quotes!).

Software starten via het Portal aanzetten via het registry

Technisch

Aanpassingen in het registry zijn noodzakelijk. De methodes die hier beschreven staan zijn manieren om dat te bewerkstelligen, maar het einddoel is dat de registryaanpassing wordt doorgevoerd. Op sommige scholen hebben gewone gebruikers alleen rechten om tijdelijke aanpassingen in het registry te doen. Na opnieuw inloggen (of de volgende dag) zijn de wijzigingen dan verdwenen en werkt het starten vanuit het portal opnieuw niet. Neemt u in dat geval contact op met het systeembeheer van uw school, zij kunnen met administrator rechten mogelijk een blijvende aanpassing doen.

Het is ook mogelijk de juiste wijzigingen in het registry aan te brengen zonder de software te starten. Dit kan handig zijn als de wijziging uitgerold moet worden door systeembeheer. De volgende tekst kan worden opgeslagen als .reg bestand en worden uitgevoerd om de wijzigingen in het registry toe te passen. Als de wijziging alleen voor de huidige gebruiker moet gelden kan HKEY_CLASSES_ROOT vervangen worden door HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes.

zermelo.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\zermelo]
@="URL:zermelo"
"URL Protocol"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\zermelo\DefaultIcon]
@="C:\\Program Files\\Zermelo\\zermelo.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOT\zermelo\shell]

[HKEY_CLASSES_ROOT\zermelo\shell\Open]

[HKEY_CLASSES_ROOT\zermelo\shell\Open\command]
@="\"C:\\Program Files\\Zermelo\\zermelo.exe\" --url=%1"

Gepubliceeerd: 30/03/2020