Skip to main content

Toekennen van schoolfuncties

Gebruikers- en rechtenbeheer

U kunt onder Onderwijs > Schoolfuncties aangeven welke gebruikers binnen uw school een bepaalde functie hebben. Dit zijn bijvoorbeeld mentoren, decanen en teamleiders. Op het moment dat er een schoolfunctie aan een gebruiker wordt toegekend krijgt de gebruiker automatisch een aantal rechten op het portal. Op deze pagina kunt u in een overzicht vinden welke rechten dat zijn.

portal Onderwijs > Schoolfuncties

Rollen niet meer gebruiken voor medewerkers, ouders en leerlingen

Vanaf de september-release in 2018 is het voor geen enkele schoolfunctie meer nodig om via rollen nog rechten toe te kennen. Sterker nog: het kan er voor zorgen dat bepaalde functionaliteit niet meer naar behoren werkt! De rollen bestaan nog wel, omdat ze nog nodig zijn voor externe partijen. Controleer dus bij Beheer > Gebruikers > Gebruikers of u nog gebruikers heeft met een rol. De enige gebruikers die nog een rol nodig hebben zijn merces, _itslearning, magister _en _somtod

Algemeen

Op het tabblad <Instellingen>  bepaalt u wat gebruikers met een bepaalde schoolfunctie per project mogen bekijken/bewerken. Op de verschillende tabbladen (per schoolfunctie) bepaalt u wie welke schoolfunctie per project krijgt.

Instellingen

De eerste drie typen gebruikers zijn: leerlingen, ouders en werknemers. Deze "schoolfuncties" hebben betrekking op het bekijken van bepaalde gegevens op het portal.  Er zijn geen aparte tabbladen bij de schoolfuncties voor deze drie typen gebruikers. De applicatiebeheerder (admin) kan bij Beheer >  Gebruikers de verschillende gebruikerstypen toekennen. (Zie: Gebruikers toevoegen en verwijderen

Bij alle overige tabbladen heeft u de mogelijkheid gebruikers de betreffende schoolfunctie te geven. In de paragrafen hieronder ziet u welke rechten de gebruiker dan krijgt. Op het tabblad Instellingen kunt u per schoolfunctie bepaalde bewerkrechten uit/aanzetten.

Wanneer u het bewerken voor een bepaalde schoolfunctie uitschakelt, kan de gebruiker de gegevens nog wel bekijken.

Schoolfuncties toekennen

In het volgende voorbeeld laten we u zien hoe we twee decanen toevoegen:

 • Klik op het tabblad Decanen
 • Selecteer het project waar het om gaat
 • Klik op de knop <Toevoegen>
 • Selecteer de eerste decaan
 • Klik op de knop <Toevoegen>
 • Herhaal deze stappen voor de tweede decaan
 • Geef per decaan aan om welke afdelingen het gaat

Tabblad Instellingen

Leerling

Gebruikers van het gebruikerstype Lln (leerling) kunt u via de schoolfuncties rechten geven voor:

 • bekijken van het eigen rooster (en mededelingen)
 • bekijken van alle roosters (van het roosterproject waar ze een afdelingsdeelname hebben)
 • bekijken van leerlingnamen (anders zijn alleen leerlingnummers zichtbaar)

Werknemer

Gebruikers van het gebruikerstype Wn (Werknemer) kunt u via de schoolfuncties rechten geven voor:

 • bekijken van het eigen rooster (en mededelingen)
 • bekijken van alle roosters (van het roosterproject waar ze een contract hebben)
 • bekijken van eigen formatiekaart
 • bekijken van ouderavondgesprekken (als er een actieve ouderavond is waar deze gebruiker in voor komt)
 • bewerken van eigen roosterwensen (als er een roosterwensenformulier is met open inschrijftermijn)

Conceptrooster alleen voor docenten

Als u als roostermaker een conceptrooster wilt publiceren, kunt u dit prima via het portal doen. U geeft werknemers het recht om roosters te bekijken voor het volgende schooljaar. Bij de leerlingen en bij ouders/verzorgers zet u dat vinkje juist niet aan.

Let op! Controleer in dit geval wel of de rechten voor het bekijken van roosters via rollen ook uit staat bij leerlingen en ouders/verzorgers.

Ouder/verzorger

Gebruikers van het gebruikerstype O/V (ouders/verzorgers) kunt u via de schoolfuncties rechten geven voor:

 • bekijken van roosters van hun eigen kind(eren)
 • bekijken en aanvragen van ouderavondgesprekken (als er een actieve ouderavond is waar deze gebruiker in voor komt)

Decaan

Gebruikers met de schoolfunctie Decaan hebben voor de afdeling(en) waar deze werknemer decaan van is de volgende rechten:

 • bekijken van keuzepakketten van de betreffende afdelingen
 • wijzigen van keuzepakketten van de betreffende afdelingen (via vinkje tabblad Instellingen)
 • bekijken van keuzeformulieren
 • wijzigen van keuzeformulieren (via vinkje tabblad Instellingen)
 • bekijken en wijzigen van examenindeling
 • bekijken van schoolstructuur (Keuzes en Keuze-aanbod)

Mentor

Gebruikers met de schoolfunctie Mentor hebben voor de klas(sen) waar deze werknemer mentor van is de volgende rechten:

 • bekijken van prognoses
 • wijzigen van prognoses (via vinkje tabblad Instellingen)
 • bekijken van overgangsadvies
 • wijzigen van overgangsadvies (via vinkje tabblad Instellingen)
 • bekijken van keuzepakketten (Leerlingen > Prognoses > Prognoses (details))
 • bekijken van lesstatistiek
 • bekijken van afspraakdeelname
 • wijzigen van afspraakdeelname (Weekoverzicht en Deelname (details), als de inschrijfprocedure geopend is:
  • inschrijving van leerlingen wijzigen (leerling kan zelf ook nog wijzigen)
  • inschrijving van leerlingen vastleggen (leerling kan zelf niet meer wijzigen)

Maatwerkcoördinator

Gebruikers met de schoolfunctie Maatwerkcoördinator hebben voor de afdeling(en) waar deze werknemer maatwerkcoördinator van is de volgende rechten:

 • bekijken en wijzigen van inschrijfkaders (Onderwijs > Afdelingen)
 • bekijken van afspraakdeelname
 • wijzigen van afspraakdeelname (Weekoverzicht, Deelname (details) en Inschrijfprocedures):
  • inschrijving van leerlingen wijzigen (leerling kan zelf ook nog wijzigen)
  • inschrijving van leerlingen vastleggen (leerling kan zelf niet meer wijzigen)
  • nieuwe deelname toevoegen
 • bekijken van keuzepakketten
 • wijzigen van keuzepakketten (Niveau-aanpassing)
 • bekijken van leerlingstatistiek
 • bekijken van realisatie lessen bij lesstatistiek
 • voorzetten van inschrijvingen op basis van peilweek
 • inschrijvingen van vorige week overnemen

Teamleider

Gebruikers met de schoolfunctie Teamleider hebben voor de afdelingen en de teamleden van het team waar deze werknemer teamleider van is de volgende rechten:

 • bekijken van afdelingen
 • bekijken van prognoses
 • bekijken van overgangsadvies
 • wijzigen van prognoses (via vinkje tabblad Instellingen)
 • wijzigen van overgangsadvies (via vinkje tabblad Instellingen)
 • bekijken van keuzepakketten
 • bekijken van keuzeformulieren
 • bekijken van roostergroepsindelingen, tabblad Alle roostergroepen
 • bekijken van stamklasindeling, tabblad Stamklassen
 • wijzigen van stamklasindeling (geldt alleen voor afdelingen waarvoor het portal leidend is), tabblad Stamklassen (via vinkje tabblad Instellingen)
 • bekijken van afspraakdeelname
 • bekijken en wijzigen van examenindeling
 • bekijken van contracten, eigenschappen, dossiers en formatiekaarten van teamleden
 • bekijken formatieplanning, uitbreidingen, onderhoudsverloven, meerwerk en totale formatie van teamleden
 • bekijken van lessenverdeling van eigen team
 • wijzigen van lessenverdeling van eigen team (via vinkje tabblad Instellingen)
 • bekijken van takenverdeling
 • wijzigen van takenverdeling (via vinkje tabblad Instellingen)
 • bekijken van roosterwensen van eigen team
 • wijzigen van roosterwensen van eigen team (via vinkje tabblad Instellingen)
 • bekijken van procesbewaking
 • bekijken van overgangsmatrix
 • bekijken van leerlingstatistiek
 • bekijken van docentstatistiek
 • bekijken van lesstatistiek

Sectieleider

Gebruikers met de schoolfunctie Sectieleider hebben voor de sectie waar deze werknemer sectieleider van is de volgende rechten:

 • bekijken van de lessenverdeling van eigen sectie
 • wijzigen van de lessenverdeling van eigen sectie (via vinkje tabblad Instellingen)
 • bekijken van roosterwensen van eigen sectie
 • bekijken van lesstatistiek van eigen sectie

Leerlingadministratie

Gebruikers met de schoolfunctie leerlingadministratie hebben de volgende rechten:

 • bekijken en wijzigen van beperkt aantal gegevens van leerlingen (NAW, archief, hernoemen, wachtwoord)
 • bekijken van prognoses van instroom-leerlingen
 • wijzigen van prognoses van instroom-leerlingen
 • bekijken en wijzigen van afdelingsdeelnames
 • bekijken van stamklasindeling, tabblad Stamklassen
 • wijzigen van stamklasindeling (geldt alleen voor afdelingen waarvoor het portal leidend is), tabblad Stamklassen (via vinkje tabblad Instellingen)
 • bekijken en wijzigen van leerling-eigenschappen
 • bekijken en wijzigen van leerpaden
 • berekenen en bewerken van leerpaden van leerlingen
 • bekijken en bewerken van Koppelingen > Exports

Gebruikers aanmaken

Alleen de applicatiebeheerder van het portal (admin) heeft de rechten om nieuwe gebruikers aan te maken.

Geen aparte instellingen

Voor de leerlingadministratie hoeft u geen aanvullende bewerkrechten via het tabblad Instellingen aan te zetten

Formatiebeheerder (school)

Gebruikers met de schoolfunctie Formatiebeheerder hebben voor het project waar deze werknemer formatieleider van is  de volgende rechten:

 • bekijken en wijzigen van schoolstructuur (Bevoegdheidstypes, Secties, Verloftypes, Taken, Taakgroepen, Projectinstellingen, Tijdvakken, Vakanties, Teams, Afdelingen, Keuze-aanbod, Lessentabel)
 • bekijken van gebruikers en schoolfuncties
 • bekijken en wijzigen van geplande groepen en geplande lessen
 • bekijken van leerlingen (afdelingsdeelnames, prognoses, overgangsadvies, keuzepakketten, keuzeformulieren)
 • bekijken en wijzigen van contracten, eigenschappen, dossiers en formatiekaarten
 • bekijken en wijzigen van aanstellingen, uitbreidingen en verloven
 • bekijken en wijzigen van formatieplanning, uitbreiding, verlof onderhoud, meerwerk, totale formatie, inzet nevenvestigingen en formatiefuncties
 • bekijken van financieel, indicatie loonkosten en de details per maand
 • bekijken en wijzigingen van persoonlijk budget, startersregeling en bevoegdheden
 • bekijken en wijzigen van sectieverdeling
 • bekijken en wijzigen van lessenverdeling
 • bekijken en wijzigen van takenverdeling
 • bekijken en wijzigen van roosterwensen en roosterwensenformulieren
 • bekijken van management-informatie

Geen aparte instellingen

Voor de formatiebeheerder hoeft u geen aanvullende bewerkrechten via het tabblad Instellingen aan te zetten

Roostermaker (school)

Gebruikers met de schoolfunctie Roostermaker (school) hebben voor het project waar deze werknemer roostermaker van is de volgende rechten:

 • bekijken van de portalinrichting (Keuzes, Leerpaden, Bevoegdheidstypes)
 • bekijken en wijzigen van de schoolstructuur (Tijdvakken, Vakanties, Secties, Teams, Roostergroepen, Lokalen, Afdelingen, Keuze-aanbod, Lessentabel)
 • bekijken van gebruikers en schoolfuncties
 • bekijken van geplande groepen en geplande lessen
 • wijzigen van geplande groepen en geplande lessen (via vinkje tabblad Instellingen)
 • bekijken van leerlingen (afdelingsdeelnames, prognoses, overgangsadvies, keuzepakketten, keuzeformulieren, roostergroepindelingen, afspraakdeelname, examenindeling)
 • wijzigen van leerlingen (afdelingsdeelnames, keuzepakketten, leerlingdeelname, examenindeling)
 • wijzigen van prognoses (via vinkje tabblad Instellingen)
 • wijzigen van keuzeformulieren (via vinkje tabblad Instellingen)
 • wijzigen van afspraakdeelname (Weekoverzicht, Deelname (details) en Inschrijfprocedures):
  • inschrijving van leerlingen wijzigen (leerling kan zelf ook nog wijzigen)
  • inschrijving van leerlingen vastleggen (leerling kan zelf niet meer wijzigen)
  • nieuwe deelname toevoegen
 • bekijken en wijzigen van contracten en eigenschappen
 • bekijken van bevoegdheden
 • bekijken van sectieverdeling
 • wijzigen van sectieverdeling (wel 'toevoegen' en 'verwijderen', maar niet het aantal uren aanpassen)
 • bekijken van lessenverdeling
 • wijzigen van de lessenverdeling (via vinkje tabblad Instellingen)
 • bekijken van takenverdeling
 • wijzigen van de takenverdeling (via vinkje tabblad Instellingen)
 • bekijken van roosterwensen
 • wijzigen van roosterwensen (via vinkje tabblad Instellingen)
 • bekijken van roosterwensenformulieren
 • wijzigen van roosterwensenformulieren (via vinkje tabblad Instellingen)
 • bekijken van management-informatie
 • bekijken en wijzigen van mededelingen
 •  bekijken en wijzigingen van koppelingen (Examenindelingen)
  

Roostermaker (ouderavond)

Gebruikers met de schoolfunctie Roostermaker (ouderavond) hebben voor het project waar deze werknemer roostermaker van is de volgende rechten:

 • bekijken ouders en hun relaties met leerlingen
 • ouderavonden aanmaken
 • bekijken en wijzigen van ouderavonden via de ouderavondcliënt
 • publiceren ouderavondroosters

Geen aparte instellingen

Voor de leerlingadministratie hoeft u geen aanvullende bewerkrechten via het tabblad Instellingen aan te zetten

Applicatiebeheerder

De schoolfunctie applicatiebeheerder wijst u toe via Beheer > Gebruikers > Gebruikers. In het portal ziet u naast de type gebruikers leerling, werknemer en ouder/verzorger een kolom 'Admin' staan. Als een gebruiker een vinkje in deze kolom heeft, dan is deze gebruiker een beheerder van het portal, ofwel applicatiebeheerder. Met de schoolfunctie applicatiebeheerder heeft u alle kijk- en bewerkrechten in het portal.

Gepubliceeerd: 27/08/2021