Skip to main content

Zermelo Release 21.02

Download Zermelo Desktop: 64 bits (exe) | 64 bits (zip) | 32 bits (exe)  | 32 bits (zip) | Installatiehandleiding

desktop portal Release 21.02.1 (03-03-2021)

Opgeloste problemen desktop

 • [Publicatie] Een dag die niet in jaarplanner zit veroorzaakt geen foutieve roosters meer in het portal

Opgeloste problemen portal

 • [Gebruikers] Een werknemer kan weer hernoemd worden

desktop portal Release 21.02.0 (16-2-2021)

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Releasenotes desktop

 • [Publiceren] Uitvalsinformatie: zwevende les en verwijderde les tellen nu ook mee als 'uitgevallen, maar niet vanwege de docent'
 • [Roostervoorbereiding] Groepen en lessen: Mogelijkheid toevoegen om bij een les die "Online" is de docenten uit te zonderen, zodat zij wel een lokaal krijgen.
 • [Roostervoorbereiding] Lesdomein: "Online" betekent vanaf nu: leerlingen online & docenten online 
 • [Zermelo Desktop] Publiceren van online docenten
 • [Zermelo Desktop] Vervangquotum en -geschiedenis o.b.v. het portal

Opgeloste problemen desktop:

 • [Dagroosteren] Dagrooster maatwerk: lessen bij <Lln roosters> zijn nu altijd in beeld
 • [Dagroosteren] Thuismelden: thuisgemelde docent ziekmelden kan nu alleen na terugdraaien thuismelding
 • [Indelen] Groepenschema: verversprobleem is opgelost in weergave verzamelingseisen
 • [Publiceren] Publicatie: zelfstudieleerling die ingedeeld is in een groep, gaat nu ook mee bij groepskeuzelessen
 • [Zermelo Desktop] DSV werkt weer
 • [Roostervoorbereiding] Online lessen: als 'Lln altijd online' "OnlineLln" zegt, dan kun je er nu ook op klikken, net als de tooltip zegt

Releasenotes portal

 • [API] Afspraken en Mijn afspraken: telling van aantal online-leerlingen toegevoegd
 • [API] Afspraken en Mijn afspraken: weergeven van online-status bij docenten
 • [API] Afspraken: loepje naar Docentdeelnames
 • [API] Nieuwe pagina Docentdeelnames
 • [API] Roosterweergave: opgevangen les voor oorspronkelijke docent weer zichtbaar i.c.m. met nieuwe publicatie (vervanger)
 • [Beheer] Dashboard: docentdeelname-migratie (eenmalig & wekelijks)
 • [Formatie] Formatie: inzet als vervanger hernoemen naar meerwerk
 • [Formatie] Formatiefunctie: "vervangquotum" is hernoemd naar "meerwerkquotum"
 • [Formatie] Meerwerk komt beschikbaar voor gebruikers van de formatie en/of onderhoudsmodule
 • [Formatie] Meerwerk krijgt een bulk optie voor quotum
 • [Formatie] Meerwerk verplaatst van Formatie naar Lessenverdeling
 • [Formatie] Meerwerk: link naar Docentdeelnames
 • [Formatie] Meerwerk: link naar Docentstatistiek
 • [Formatie] Meerwerk: mogelijkheid om in portal opmerking te typen
 • [Formatie] Meerwerk: ook lessen zonder vervanging kunnen worden aangemerkt als meerwerk
 • [Management] Leerlingstatistiek pagina's: selector voor weergegeven statistiek in schaakbord toegevoegd
 • [Management] Leerlingstatistiek: legenda toegevoegd onder schaakbord
 • [Management] Leerlingstatistiek: tabblad hernoemen zodat overal leerlingstatistiek staat (ipv lesstatistiek)
 • [Management] Lesstatistiek grafieken: toon huidige week
 • [Management] Lesstatistiek wordt Leerlingstatistiek en menu Onderwijstijd wordt tabblad in Leerlingstatistiek 
 • [Management] Onderwijstijd: kolom met verwachte totale onderwijstijd toevoegen
 • [Management] Onderwijstijd: selector voor weergegeven statistiek in schaakbord toegevoegd
 • [Management] Overzicht contacttijd per docent toegevoegd
 • [Management] Pagina Docentstatistiek > Contacttijd: grafiek voor alle docenten
 • [Management] Pagina Docentstatistiek > Contacttijd: grafiek voor individuele docent toegevoegd
 • [Management] Pagina Docentstatistiek > Planning: grafiek voor alle docenten
 • [Management] Pagina Docentstatistiek > Planning: grafiek voor individuele docent
 • [Management] Pagina Docentstatistiek > Realisatie lessen: grafiek voor individuele docent
 • [Management] Pagina: Docentstatistiek > Planning
 • [Management] Scherm incidentele vervangingen (details) is vervangen door afspraakdeelname
 • [Management] Suggestie in de tooltip dat je kunt de-selecteren via CTRL+klik
 • [Management] Toetstijd of surveillance tijd docenten inzichtelijk maken
 • [Management] Uitbreiding van Onderwijstijd grafiek voor alle leerlingen: verwachte onderwijstijd toegevoegd
 • [Management] Verwachte onderwijstijd toegevoegd aan Onderwijsttijd
 • [Portalinterface] Nieuwe pagina: Gepubliceerde Afspraken
 • [Roosterweergave] Roosteroverzichten: weergave van vervangen les voor oorspronkelijke docent aangepast
 • [WebApp] Online Deelname docenten in WebApp tonen
 • [WebApp] Online deelname docenten in webapp tonen (details)
 • [WebApp] WebApp docenten: Aantal online/fysieke leerlingen tonen in dagweergave


Opgeloste problemen portal:

 • [API] API /users: Onverwachte fout opgelost bij opvragen met code=[leeg]
 • [API] API: request van Somtoday levert weer correcte afspraken meer op
 • [Beheer] Keuzes: mogen niet langer mintekens ("-") en plustekens ("+") bevatten
 • [Login/Security/Rechten] Docentstatistiek: met alleen formatielicentie krijg je nu alleen Geplande lessen
 • [Management] Onderwijstijd: nodig voor jaarnorm klopt nu met verwachting
 • [Management] Onderwijstijd: Urennorm in Onderwijstijd tbv "nodig voor jaarnorm" is 1000 uur (en niet 800)
 • [Management] tooltip aantal docenten met % bevoegdheid komt nu overeen met (nieuwe) schaal
 • [Ouders] Ouders > Overzicht: kolom kinderen werkt weer bij filter op 'Alle ouders'
 • [Portalinterface] Roosterweergave portal: gebruikt nu ook nieuw icoon voor botsende lessen
 • [Roosters] Mijn afspraken: alleen eigen afspraken zichtbaar (ipv geen afspraken zichtbaar) als vink "Alle roosters bekijken" uit staat
 • [WebApp] WebApp: activiteit voor docent weer in beeld als basis- en dag-publicatie vanuit verschillende versies van de desktop
 • [WebApp] WebApp: overgenomen les lijkt niet meer door te gaan voor oorspronkelijke docent als basis- en dag-publicatie vanuit verschillende versies van de desktop