Skip to main content

Zermelo Release 20.12

Download Zermelo Desktop: 64 bits (exe) | 64 bits (zip) | 32 bits (exe)  | 32 bits (zip) | Installatiehandleiding

Release 20.12.2 (10-12-2020)

Opgeloste problemen desktop

 • [Publicatie] Kleine aanpassing bij publicatie van meerdere vestigingen.

Release 20.12.1 (08-12-2020)

Opgeloste problemen desktop

 • [Publicatie] Kleine aanpassing bij publicatie van meerdere vestigingen.

Release 20.12.0 (08-12-2020)

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Releasenotes desktop

 • [Dagroosteren] Thuismelden: alleen lessen die op de geselecteerde dag(en) staan worden nu weergegeven
 • [Dagroosteren] Thuismelden: camara-icoontje krijgt verschillende kleuren bij verschillende situaties
 • [Dagroosteren] Thuismelden: kolom "(Andere) vervanger" toegevoegd

  Opgeloste problemen desktop:
 • [Dagroosteren] Thuismelden (groepsloze lessen): vakkeuzelessen als gewone lessen behandelen, vv uren vervallen standaard, vergaderingen gaan (online) door
 • [Dagroosteren] Thuismelden: vervanging op vervanging is nu goed geregeld
 • [Dagroosteren] Thuismelden: vervanguren wordt niet getoond in het scherm 'verwerking van thuismeldingen'
 • [Zermelo Desktop] Bestandsbeheer: bij afknippen week en punt in omschrijving werd de week niet getoond in Desktop
 • [Zermelo Desktop] Linkermarge helptekstvensters vergroot

Releasenotes portal

 • [API] Optie koppeling Merces@Work uit het portal verwijderd
 • [Formatie] Salaristabellen 2021-2022 toegevoegd
 • [Koppelingen] Handleiding: links vanuit portal naar nieuwe omgeving

  Opgeloste problemen portal
 • [API] Roosterkoppeling: lastModified wordt nu aangepast bij zetten van vakken
 • [Atlas] Atlas: Grafiek begint nu weer met de beginstrafpunten bij plaatsen en optimaliseren
 • [Formatie] Geplande lessen: afronding in de kolom Lesuur gem. (gemiddeld aantal lesuren) nu op 2 decimalen
 • [Formatie] Roosterprojecten: Schooljaar 2014-2015 kan nu toegevoegd worden (t.b.v. kapitalisatie PB)
 • [Onderwijs] Keuze-aanbod: modus vergrendelen was standaard geselecteerd
 • [Personeel] Werknemer toevoegen: wizard ging niet goed om met verwijderde bevoegdheden en aanstellingen
 • [Portalinterface] Roosterprojecten: bij gearchiveerde projecten worden de vestigingen nu direct getoond