Skip to main content

Zermelo Release 20.11

Download Zermelo Desktop: 64 bits (exe) | 64 bits (zip) | 32 bits (exe)  | 32 bits (zip) | Installatiehandleiding

Release 20.11.1 (24-11-2020)

Opgeloste problemen desktop

 • [Publiceren] Geen wijziging meer wegens verschil in hoofdletters bij docentafkortingen
 • [Publiceren] Geen nieuwe UUID's meer als de portalcontainer niet geladen is

Release 20.11.0 (17-11-2020)

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Releasenotes desktop

 • [Automatisch roosteren] Automatisch roosteren: Tooltip consequentiebundel geeft aan welke gefixeerde les in de weg zit
 • [Automatisch roosteren] Begeleidende tekst bij Lokaalautomaat Plaatser aangepast
 • [Automatisch roosteren] Onderwijskundige strafpunten: Blokstartposities nu ook in te stellen als Zermelo standaard (stap 8)
 • [Automatisch roosteren] Scherm Afdelingen bundelen: Knop toegevoegd om alle afdelingen (weer) apart te zetten
 • [Automatisch roosteren] Typefout in scherm Lokaalwissels docenten opgelost
 • [Automatisch roosteren] Typefout in tooltip bij sluiten docent en leerlingen uitgebreid hersteld.
 • [Automatisch roosteren] Verbetering performance scherm roosteren met herindelen starten bij grote afdelingen
 • [Dagroosteren] lokaalselector in dagrooster duidelijker voor personen die kleurenblind zijn
 • [Dagroosteren] Sortering problemen dagrooster nu op lesuur (problemen eerste lesuur staan nu bovenaan)
 • [Dagroosteren] Thuismelden van docenten in dagrooster
 • [Dagroosteren] Thuismelden: 'Verwerking van thuismeldingen' ook tonen bij publicatie binnen dagrooster
 • [Dagroosteren] Verwerk lesuitval: Lessen waarbij gebruiker een keuze moet maken komen nu standaard bovenaan te staan
 • [Dagroosteren] Weergave van online docenten in dagrooster
 • [Handmatig Roosteren] In titelbalk roosterschermen worden nu de projectnaam, bestandsnaam, versienummer en klantnummer getoond
 • [Indelen] Lesgroepindeling: Tooltip geeft het aantal leerlingen bij gekoppelde lessen aan + koppelsymbool zichtbaar bij lesgroep
 • [Publiceren] Publicatie leerlingdeelnames: informatie over afspraak wordt weergeven in titelbalk
 • [Publiceren] Publicatie: de sortering in het publicatie-overzicht is nu op status
 • [Publiceren] Publicatie: er is een kolom met het lesuur toegevoegd
 • [Publiceren] Publicatie: groep werd niet altijd op dezelfde manier weergegeven
 • [Publiceren] Publicatie: leerling-deelnames bekijken
 • [Publiceren] Publicatie: status "uitgevallen" is nu "verwijderen" bij basisrooster-publicatie van les die niet door gaat
 • [Publiceren] Publiceren: aanpassing icoontje als publicatie niet mogelijk is
 • [Roostervoorbereiding] Groepen en Lessen: Via menu Vakken kunt u nu rechtstreeks naar Vakken- en Vakkenpakketscherm
 • [Zermelo Desktop] Onderwijskundig: Filtermogelijkheid op afdeling via menuoptie Filter > Afdeling toegevoegd
  Opgeloste problemen desktop:
 • [Automatisch roosteren] Roosterschermen: bij botsende les alleen kruisje bij de leerling die botst
 • [Dagroosteren] Dagroosteren: aangemaakte tijdelijke #toets lessen konden in lesdomein terecht komen
 • [Dagroosteren] Publicatie: Opmerking roostermaker is nu uitgegrijsd voor afwezigheidsredenen
 • [Handmatig Roosteren] Tijdvak kon verspringen bij selecteren van niet ingeroosterde les bij specifiek gebruik van Esc toets in tabblad Lessen
 • [Indelen] Afdelingen en stamklassen: Na verwijderen stamklas worden indeeleisen bij de stamklas ook verwijderd
 • [Publiceren] Publicatie deelnames: waarschuwing toegevoegd bij verwijderen inschrijvingen als hele les verwijderd wordt
 • [Publiceren] Publicatie: opmerkingen kunnen nu ook bij gefixeerde lessen worden ingevoerd
 • [Publiceren] Publicatie: tooltip "Te verwijderen deelnames" & "Te verwijderen inschrijvingen" telde niet goed
 • [Roostervoorbereiding] Pakket domein uitstapje maakt foutief vakken
 • [Toetsrooster] Afrondfout in surveillanceverdeler verbeterd
 • [Toetsrooster] Berekening aantal leerlingen met >15 minuten pauze tussen toetsen klopt niet altijd
 • [Toetsrooster] Surveillanceverdeler verwerkte combinatie Voorgeschreven surv. met Criterium niet goed in uitgebreid
 • [Toetsrooster] Toetrooster blokkade van dag kon verdwijnen als toetsnaam te lang is.
 • [Toetsrooster] Toetsgroepen herverdelen: Datum toegevoegd en aanpassing weergave onmogelijk gemaakt
 • [Zermelo Desktop] Cloudwise: export wordt weer gemaakt
 • [Zermelo Desktop] Desktop: Sortering namen met speciale tekens gaat nu zoals verwacht 

Releasenotes portal:

 • [WebApp] Voor een docent weergeven of een les wel/niet/gedeeltelijk online is
 • [WebApp] Vrijstelling zichtbaar maken bij pakketcontrole ouders in de webapp
 • [WebApp] Groep wordt nu getoond in detail-weergave les
 • [WebApp] Wachtwoord wijzigen nu mogelijk
  Opgelost probleem:
 • [Beheer] Gegevens versiecontrole Zermelo Desktop na 90 dagen verwijderen