Skip to main content

Zermelo Release 20.10

Download Zermelo Desktop: 64 bits (exe) | 64 bits (zip) | 32 bits (exe)  | 32 bits (zip) | Installatiehandleiding


Release 20.10.0 (20-10-2020)

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Releasenotes desktop

 • [Publiceren] Publicatie meerdere weken: voor pauze- en tussenuurroosters één pop-up i.p.v. per week
 • [Publiceren] Publicatie vestigingen: waarschuwen als vestiging in de desktop verschilt met vestiging uit portal
 • [Roostervoorbereiding] Afdelingsoverzicht: melding over "Api is nog niet ge-init" opgelost bij starten vanuit roosterschermen
 • [Zermelo Desktop] Invoer in te kleine cellen verbreedt een cel, maar dit ging niet goed als er gescrolled is
 • [Dagroosteren] Opmerking bij activiteit meenemen bij publiceren rooster naar portal
 • [Dagroosteren] Opmerking roostermaker bij Activiteitenplanner
 • [Dagroosteren] Opmerking roostermaker bij optie 0 dagrooster
 • [Dagroosteren] Publicatie: Bij roosterpublicatie schrijven we niet meer weg dat een vervanging genegeerd wordt
 • [Publiceren] Publicatie deelnames: kolom met uitroepteken als leerlingdeelname wordt verwijderd
 • [Publiceren] Publiceren: lege lessen worden genegeerd bij publicatie
 • [Publiceren] Versiebeheer: kolom "gepubliceerd" hernoemd naar "gepubliceerd (oude publicatie)"
 • [Publiceren] Opmerking roostermaker optie 0: alleen beschikbaar als dagroosterbestand ná ingangsdatum
 • [Publiceren] Publicatie: mogelijkheid om per afspraak te kiezen tussen 'basis' en 'dag'
 • [Publiceren] Publicatie: toetsen en mondelingen ook met wijzigingen kunnen publiceren
 • [Publiceren] Publicatiecontrole: controles uitvoeren bij starten van publicatie-tool
 • [Publiceren] Waarschuwen dagroosteren zonder gepubliceerd rooster
 • [Publiceren] Zorgen dat de nieuwe roosterpublicatie alleen mogelijk is ná ingangsdatum

Releasenotes portal:

 • [Beheer] PublicatieMigratie: Ingangsdatum vervroegen
 • [Schoolstructuur] Geplande lessen: helptekst bij koppelen groepen verduidelijkt
 • [Pakketkeuze] Pakketkeuze: niveau-aanpassing werd niet meegenomen bij pakketwijziging
 • [Portalinterface] Downloaden TeamViewer via portal werkt in Chrome 85+